Ahlan wa Sahlan

AHLAN WASAHLAN KE BLOG JABATAN DAKWAH DAN PENGURUSAN KUISRabu, 6 Julai 2011

Struktur Program Pengajian Sarjana Muda Dakwah dengan Pengurusan (SMDSI)

• Pengajian Islam
• Pengajian Malaysia
• Bahasa Melayu
• Foundation English
• Intermediate English
• Al-Lughah al-Arabiyyah li al-Dirasah al-Islamiah
• Ko-Kurikulum (Asas Sukan)
• Hafazan dan Tajwid
• Information and Comunication Technology
• Entrepreneurship and Personal Finance
• Al-Aqidah wa al-Akhlak al-Islamiyyah
• Fiqh al-Ibadah
• Al-Madkhal ila Ilm al-Dakwah
• Ulum al-Quran
• Metodologi Penyelidikan
• Mustalah al-Hadith
• Pentadbiran dan Pengurusan Dakwah
• Usul al-Dakwah
• Dakwah dan Pembangunan Masyarakat
• Manahij al-Dakwah
• Kajian Agama-Agama
• Psikologi Dakwah
• Komunikasi Dakwah
• Al- Ghazawat al-Fikriyyah al- Muasirah
• Etika Kerja Islam • Jihad Dalam Islam
• Metodologi Dakwah Terhadap Non-Muslim di Malaysia
• Tareqat Tasawwuf dalam Perkembangan Dakwah
• Praktikal Dakwah
• Kertas Projek
• Al-Dakwah wa al- Qiadah al-Islamiyyah
• Asas dan Kemahiran Kaunseling
• Adab al-Ikhtilaf
• Fiqh al- Awlawiyyah
• Tokoh-Tokoh Pendakwah
• Tarikh al-Dakwah
• Fundamentals of Management
• Organizational Behavior
• Fundamental of Human Capital Development
• Training and Development
• Recruitment and Selection
• Malaysian Industrial Relation: Law and Praktices
• Human Resource Management
• Sosiologi Islam
• Undang-Undang Islam & Masyarakat
• Takhrij al-Hadis
• Islam Dan Isu-Isu Semasa
• Pengucapan Awam
• Institusi dan Gerakan Dakwah Semasa

Tiada ulasan:

Catat Ulasan