Ahlan wa Sahlan

AHLAN WASAHLAN KE BLOG JABATAN DAKWAH DAN PENGURUSAN KUISRabu, 6 Julai 2011

STRUKTUR KURSUS LENGKAP PELAJAR BARU 3 TAHUN PENGAJIAN DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (DAKWAH)

SEM 1

Kod Nama Kursus GL J.K MM Klasifikasi
MPW 1143 PENGAJIAN ISLAM C 3 - MQA
MPW 1113 BAHASA KEBANGSAAN A C 3 - MQA
DLAA 1113 AL-LUGHAH AL-ARABIAH I D 3 - TM
DLEI 1113 PREPAROTARY ENGLISH D 3 - KU
DTSI 1103 INTRODUCTION TO IT D 3 MM TM
DIQF 1121 HIFZ AL-QURAN I D 1 - TM
COQ 1000 KO-KURIKULUM LG 0 KU

Jumlah Jam Kredit 16

SEM 2

Kod Nama Kursus GL J.K MM Klasifikasi
MPW 1233 PENGAJIAN MALAYSIA C 3 - MQA
DLEI 2113 MAINSTREAM ENGLISH D 3 - KU
DLAA 2113 AL-LUGHAH AL-ARABIAH II D 3 - TM
DIAA 2103 AL- AQIDAH WA AL-AKHLAQ D 3 - TM
DISF 2103 AL-MADKHAL ILA AL-FIQH AL-ISLAMI D 3 - TM
DIQF 2121 HIFZ AL-QURAN II D 1 - TM

Jumlah Jam Kredit 16

SEM 3

Kod Nama Kursus GL J.K MM Klasifikasi
DLEI 3103 OCCUPATIONAL ENGLISH D 3 - KU
DLAA 3113 AL-LUGHAH AL-ARABIAH IIID 3 - TM
DIDD 3103 AL-MADKHAL ILA ILM AL-DAKWAH D 3 - TM
DIQU 3103 ULUM AL-QURAN D 3 - TM
DIQH 3103 ULUM AL-HADITH D 3 - TM
DIQF 3121 HIFZ AL-QURAN III D 1 - TM
COQ 3000 KO-KURIKULUM LG O KU


Jumlah Jam Kredit 16


SEM 4

Kod Nama Kursus GL J.K MM Klasifikasi
DIQT 4103 Al-TAFSIR D 3 - TM
DIAN 4103 AL-SIRAH AL-NABAWIYYAH D 3 - TM
DISU 4103 AL-AHKAM WA AL-ADILLAH AL-SYAR'IYYAH D 3 - TM
DTMT 4103 PENGENALAN KEPADA MULTIMEDIA D 3 - AM
DISI 4103 PENTADBIRAN & PENGURUSAN ISLAM D 3 - Elektif
DIUK 4103 UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM DI MALAYSIA Elektif
DIQJ 4103 KAEDAH-KAEDAH TAKHRIJ HADIS Elektif
DLAM 4103 SUMBER DAN RUJUKAN PENGAJIAN ISLAM Elektif
DISK 4103 KEUSAHAWANAN & PERANCANGAN KEWANGAN Elektif

Jumlah Jam Kredit 15SEM 5

Kod Nama Kursus GL J.K MM Klasifikasi
DIDI 5103 MANAHIJ AL-DAKWAH D 3 - AM
DIDQ 5103 AL-QIADAH AL-ISLAMIYYAH D 3 - AM
DIDK 5103 PENGANTAR KOMUNIKASI DAKWAH D 3 - AM
DIDT 5103 TAREKAT TASAWUF & PERKEMBANGAN DAKWAH D 3 - AM
DIDN 5103 METODOLOGI DAKWAH KEPADA NON MUSLIM D 3 - AM
Jumlah Jam Kredit 15


SEM 6

Kod Nama Kursus GL J.K MM Klasifikasi
DIDH 6103 HADARAH AL-INSAN FI AL-QURAN D 3 - AM
DIDA 6103 AL-'ALAM AL-ISLAMI AL-MU'ASIR D 3 - AM
DIDG 6103 SERANGAN PEMIKIRAN MASA KINI D 3 - AM
DIDS 6103 PENGANTAR PSIKOLOGI DAKWAH D 3 - AM

Jumlah Jam Kredit 12

Jumlah Keseluruhan Jam Kredit: 90

Petunjuk

GL : Gred Lulus
GL : L/G (gred lulus)
JK : Jam Kredit
MM : Multimedia
- : Bukan Multimedia
TM : Teras Major
AM : Asas Major

Tiada ulasan:

Catat Ulasan