Ahlan wa Sahlan

AHLAN WASAHLAN KE BLOG JABATAN DAKWAH DAN PENGURUSAN KUISRabu, 6 Julai 2011

STRUKTUR KURSUS SARJANA MUDA DAKWAH DENGAN PENGURUSAN SUMBER INSAN (SMDSI)

SEMESTER 1

Kod Kursus Nama Kursus GL J.K MM Klasifikasi
MPW 2143 Pengajian Islam C 3 - Teras U
MPW 2113 Bahasa Kebangsaan C 3 - Teras U
BIAQ 1103 Al-Aqidah al-Islamiyyah D 3 - Teras Fak
BLEF 1111 Foundation English D 1 - Teras U
BLAI 1101 Al-Lughah al-Arabiyyah Li al-Dirasat al-Islamiyyah (1) C 1 - Teras U
BISI 1002 Fiqh al-‘Ibadah C 2 - Teras Fak
BIHH 1201 Hafazan dan Tajwid I D 1 - Teras U
BTSB 1103 Information and
Comunication Technology D 3 MM Teras U
COQ 1000 Ko-Kurikulum D 1 - Teras U
Jumlah Jam Kredit 18


SEMESTER 2

Kod Kursus Nama Kursus GL J.K MM Klasifikasi
MPW 2233 Pengajian Malaysia C 3 - Teras U
BLAI 2101 Al-Lughah al-Arabiyah li al-Dirasah al-Islamiyyah (2) C 1 - Teras U
BLEI 2111 Intermediate English D 1 - Teras U
BIDD 2002 Al-Madkhal ila Ilm al-Dakwah C 2 - Teras Fak
BIQU 2002 Ulum al-Quran C 2 - Teras Fak
BIQH 2002 Musthalah al-Hadith C 2 - Teras Fak
BIDM 2103 Kajian Agama-Agama D 3 - Major
BMBM 3103 Management D 3 - Minor
BIHH 2201 Hafazan dan Tajwid II D 1 - Teras U
Jumlah Jam Kredit 18


SEMESTER 3

Kod Kursus Nama Kursus GL J.K MM Klasifikasi
BIDU 3103 Usul al-Dakwah D 3 - Major
BIAK 3103 Pengajian AkhlakD 3 - Major
BIDP 3103 Dakwah dan Pembangunan Masyarakat D 3 - Major
BMHD 3103 Fundamental of Human Capital Development D 3 - Minor
BMHO 3113 Organizational Behavior D 3 - Minor
BIDJ 4103 Manahij al-Dakwah D 3 - Major
BIHH 3201 Hafazan dan Tajwid III L/G 1 - Teras U
Jumlah Jam Kredit 19

SEMESTER 4

Kod Kursus Nama Kursus GL J.K MM Klasifikasi
BIDO 4103 Pentadbiran dan Pengurusan Dakwah D 3 - Major
BIDN 5103 Metodologi Dakwah Terhadap Non-Muslim di Malaysia D 3 - Major
BIDG 4103 Al- Ghazawat al-Fikriyyah al- Muasirah D 3 - Major
BIDT 4103 Tarikh al-Dakwah D 3 - Major
BMHH 3113 Human Resource Management D 3 - Minor
BIHH 4201 Hafazan dan Tajwid IV D 1 - Teras Fak

Jumlah Jam Kredit 16

SEMESTER 5

Kod Kursus Nama Kursus GL J.K MM Klasifikasi
BIDS 5103 Psikologi Dakwah D 3 - Major
BIDE 5103 Etika Kerja Islam D 3 - Major
BIDQ 5103 Al-Dakwah wa al- Qiadah al-Islamiyyah D 3 Major
BIDR 5103 Tokoh-Tokoh Pendakwah D 3 Major
BMHA 4103 Staffing D 3 Minor
Jumlah Jam Kredit 15SEMESTER 6

Kod Kursus Nama Kursus GL J.K MM Klasifikasi
BMBE 5003 Entrepreneurship
and Personal Finance D 3 - Teras U
BIDK 6103 Asas dan Kemahiran Kaunseling D 3 - Major
BIDA 7103 Praktikal Dakwah D 3 - Major
BMHT 6103 Managing Training and Development D 3 - Minor
BIIP 6002 Metodologi Penyelidikan D 2 - Teras Fak
Jumlah Jam Kredit 14SEMESTER 7

Kod Kursus Nama Kursus GL J.K MM Klasifikasi
BIDC 7103 Komunikasi Dakwah D 3 - Major
BIDW 7103 Tareqat Tasawwuf dalam Perkembangan Dakwah D 3 - Major
BMHL 6103 Workplace labor Relations D 3 - Minor
BIDL 7103 Kertas Projek D 3 - Major
BIDI 7103 Institusi dan Gerakan Dakwah Semasa D 3 - Elektif
BIQJ 4103 Takhrij Hadith D 3 Elektif
BIEM 5103/6103 Undang-Undang Islam dan Masyarakat D 3 Elektif
Jumlah Jam Kredit 15


SEMESTER 8

Kod Kursus Nama Kursus GL J.K MM Klasifikasi
BIDF 8103 Adab al-Ikhtilaf D 3 - Major
BIDW 8103 Fiqh al- Awlawiyyah D 3 - Major
BIDZ 8103 Jihad Dalam Islam D 3 - Major
BIDY 8103 Pengucapan Awam D 3 - Elektif
BIDV 8103 Islam dan Isu-Isu Semasa D 3 Elektif
BIAN 8103 Sosiologi Islam D 3 Elektif

Jumlah Jam Kredit 12

Jumlah Keseluruhan Jam Kredit : 127

PETUNJUK

GL : Gred Lulus
GL : L/G (D)
JK : Jam Kredit
MM : Multimedia
- : Bukan Multimedia

Tiada ulasan:

Catat Ulasan