Ahlan wa Sahlan

AHLAN WASAHLAN KE BLOG JABATAN DAKWAH DAN PENGURUSAN KUISIsnin, 1 Jun 2009

Matapelajaran bagi Diploma Dakwah

Wajib MQA:

Pengajian Malaysia
Bahasa Kebangsaan A
Pengajian Islam
Matapelajaran Wajib Kolej Universiti:
Bahasa Inggeris
Aplikasi Komputer
Kokurikulum

Elektif :

Keusahawanan Dan Pengurusan Kewangan
Takhrij al-Hadis
Aliran Pemikiran Semasa
Balaghah Al-Quran Wa Al-Hadith
Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia
Major Teras : Iaitu komponen matapelajaran pengajian Islam:
Al-Lughah Al-Arabiah I, II, III, IV, V, VI
Pentadbiran dan Pengurusan Islam
Usul Al-Fiqh I
Al-Sirah Al-Nabawiyyah
Al-Aqidah Al-Islamiyyah
Al-Madkhal Ila ‘Ilm Al-Dakwah
Ulum Al-Quran
Al-Tafsir
Al-Hadith
Ulum Al-Hadith
Al-Masadir Li Al-Dirasat Al-Islamiyyah
Fiqh Al-Islami I
Fiqh Al-Islami II
Hifz Al-Quran I, II, III, IV, V

Major Asas: Iaitu komponen matapelajaran pengkhususan Dakwah:

Hadarah al-Insan Fi al-Quran
Masyarakat Malaysia
Manahij al-Dakwah
Metodologi Dakwah Kepada Non Muslim
Pengantar Komunikasi Dakwah
Introduction To Multimedia
Al-Qiadah al-Islamiah
Pengantar Psikologi Dakwah
Ghazawat al-Fikriyyah al-Muasirah
Al-Alam al-Islami al-Muasir
Metodologi Penyelidikan
Tarekat Tasawuf dan Perkembangan Dakwah

Tiada ulasan:

Catat Ulasan